Jistojistá naděje! Ř 8, 24-27;

ř8Podívejte se, co Pavel říká hned v první větě. Chci vám připomenout dobrou zprávu, kterou jsem vám již zvěstoval, kterou jste přijali, která je základem, na němž stojíte. Základ, to je to slovo. Na něm je stavěna celá stavba naší spásy a víry.

Tvář celého stvoření dychtivě vyhlíží návrat Pána Ježíše! Ř 8, 18-23

obrA skutečně my víme, že není žádné jiné Boží evangelium. Je mnoho evangelií, protože evangelium znamená dobrá zpráva. A tak jsme jistě ve svém životě z Boží milosti mohli slyšet mnoho dobrých zpráv. Ale Boží evangelium je jen jedno! Je naprosto výlučné a jedinečné. Ve své formě i svém obsahu.

Osnova kázání

NEBUĎTE ZARMOUCENI KVŮLI ÚDĚLU ZESNULÝCH (1Te 4,13-5,11)

TsNáš Otec nás nechce nechat v nevědomosti, abychom se trápili, jako se trápí nevěřící svět nad ztrátou milované osoby. Ne, On má pro své děti porozumění a ví, co potřebujeme. Proto přichází v Písmu s tímto ujištěním: nechceme vás, bratři a sestry, nechat v nevědomosti. Lidé bez Boha na světě nemají naději do budoucna. Jediná jistota je, že milovaná osoba už tu není.

Osnova kázání

Moc Kristova, přemáhající svět! Ř 8, 14-17

ř 8, 14-17Nám je celkem jasné, co znamená, že již nejsme nepřátelé Boha, ale jsme Jeho děti! Ten veliký, spravedlivý, svatý Boží hněv, který nám po právu jako nepřátelům a vzbouřencům náležel, je pryč! Dopadl cele na Pána Ježíše.  Proto nyní zažíváme plnou měrou Boží lásku.

Osnova kázání

ZDROJE KŘESŤANOVY RADOSTI - II (FP 3,1)

kázNyní jsou všichni, kdo uvěřili Kristu, kněžími, kteří mají přímý přístup k Bohu a tak mu slouží v novotě Ducha, který jim byl dán do nitra, aby v nás přebýval a dával nám novou, darovanou, motivaci, Boha milovat a jemu sloužit. Nyní jsme všichni služebníci Kristovi a sloužíme Kristu. Sloužíme Hlavě církve, Kristu, i tělu církve - a to jsou naši bratři a sestry v místním sboru především.

Osnova kázání