Sedm věcí, které činí církev církví! Sk 2, 37-47

obrKaždý bude jednou rozsouzen, rozetnut Božím slovem! Je velmi důležité, jak a kdy. Budu rozsouzen pravdou zde, v tomto časném věku? Nebo až ve věku budoucím? Zde, a právě nyní je ten čas milosti, kdy lidé stále ještě mohou činit pokání a přicházet vírou ke Kristu, aby byly jejich duše zachráněny pro věčnost!

Osnova kázání

BĚŽ PRO NEBESKOU CENU! (FP 3,12-16)

krJak ohromná úleva to byla pro Pavla, když mu Bůh dal poznat svou milost ve spasení, když poznal Krista. Setkání s živým vzkříšeným Kristem se stalo středobodem Pavlova života. Vše se změnilo, vše se obrátilo doslova vzhůru nohama. To setkání vedlo k Saulově kapitulaci na vlastní spravedlnost před Bohem. Zjistil, že nemá, co by Bohu dal, aby si získal jeho přízeň a věčný život.

Osnova kázání

KAM VEDE SPRAVEDLNOST Z VÍRY V KRISTA (FP 3,10-11)

altK čemu vede věčné ospravedlnění z víry nyní, v tomto životě? Má to nějaký dopad, když uvěříme Kristu? Nebo se vše odehrává jen v duchovní oblasti? Jsem-li spasen vírou v Krista, co bude dál? Být ospravedlněn skrze víru v Krista není konec, je to začátek nové cesty. Úžasný začátek! Jako když se narodí dítě.

Osnova kázání